ANBI

Helderse Uitdaging

Stichting Helderse Uitdaging

ANBI, Jaarverslagen en Jaarrekeningen

Doelstelling:

Maatschappelijk ondernemen krijgt vandaag de dag steeds meer aandacht van het bedrijfsleven. Veel bedrijven weten dat hun succes mede afhankelijk is van de bijdrage die ze leveren aan de samenleving. Hoe groot of klein hun bijdrage ook is, het geeft betekenis aan het werk en draagt bij aan de aantrekkingskracht op potentiële klanten en medewerkers. De Uitdaging helpt bedrijven hun maatschappelijke waarde te vergroten en zichtbaar te maken.

We verbinden het lokale bedrijfsleven met lokale stichtingen, verenigingen, instellingen, overheden en scholen. Vervolgens helpen de bedrijven de maatschappelijke organisaties door menskracht, materialen en (niet-financiële) middelen beschikbaar te stellen. Want iets goed doen voor een ander maakt ondernemen echt waardevol.

We staan midden in de lokale samenleving; we kennen alle stakeholders en zij kennen ons. Hierdoor kunnen we fungeren als hét lokale aanspreekpunt voor maatschappelijk ondernemen. We zetten ons in voor een krachtige regio door het vergroten van de zichtbaarheid van de bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Naam Stichting:

HELDERSE UITDAGING

RSIN:

854475059

Contactgegevens:

Stichting de Helderse Uitdaging
Postbus 90
1780 AB Den Helder
info@helderseuitdaging.nl
www.helderseuitdaging.nl

Beleid:

Bestuur:

Mevrouw C.M.M. van Harteveld (voorzitter)
Meneer R.P. Waltmann (penningmeester)
Meneer B.A.S. Woord (secretaris)
Meneer A.G. de Roos (bestuurslid)

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor 10 uur per week betaald.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording:

Scroll naar boven