MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Helderse Uitdaging?

De spin in het web die stichtingen en verenigingen, met gesloten beurs, verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar de uitvoering kan door geld, tijd of gemis aan goede apparatuur/kennis nog wel eens achterblijven. De vrijwilligers willen graag, wij kunnen ze vooruit helpen. Wij weten welke bedrijven hun kennis, materialen of medewerkers willen delen. Wij gaan voor de win-win-win situatie waarbij de verenigingen en stichtingen vooruit geholpen worden, bedrijven hun betrokkenheid tonen en nieuwe verbindingen gelegd worden tussen bedrijfsleven en de samenleving.

“Het leukste netwerk op het gebied van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Niet praten maar doen!”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Helderse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Uitdaging dragen.

Jazz Riet- manager
0634051105 | info@helderseuitdaging.nl

Jazz Riet

Manager van de Helderse Uitdaging

Jazz Riet is sinds oktober 2023 manager van de Helderse Uitdaging. Ze heeft het stokje overgenomen van Cyril Kraak, die sinds oktober 2018 manager was.

Jazz is de spin in het web en maakt de verbinding tussen het bestuur, de matchgroep, verenigingen en stichtingen, bedrijven en ondersteuners van de Helderse Uitdaging. Om alle vraag en aanbod bij elkaar te brengen én matches te realiseren, projecten te coördineren en de jaarlijkse Beursvloer te organiseren, huurt de Stichting de Helderse Uitdaging haar voor 12 uur in de week in. Dit zorgt voor continuïteit, want zonder goede manager geen Helderse Uitdaging.

“Samen maatschappelijke impact maken. Dat doen we door het leggen van verbindingen tussen verenigingen en het lokale bedrijfsleven. ” 

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

Onze matchgroepleden stellen hun netwerk beschikbaar en stimuleren Helderse bedrijven maatschappelijk te ondernemen. We hebben 19 leden, die zich allemaal op vrijwillige basis inzetten. 

 • Kees-Jan Tuin, Aannemersbedrijf A. Tuin
 • Ruud Ramaekers, bestuurder diverse organisaties
 • Jasper Tolhuijs, De Wandelcoach
 • John van der Graaf, Omnyacc
 • Kim Smit, Theater de Kampanje
 • Ronald den Boer, Woningstichting
 • Jacco Kat, AH Schootenplaza
 • Cindy Marees, Scholen aan Zee
 • Jeroen Schutte, VS&M Juristen
 • Daniëlle Vaessen, IJsparadijs-Multivlaai-Leonidas-Jamin
 • Raymond Warnars, Warnars Makelaardij
 • Walter Bisselink, De Klimvallei
 • Deborah Meeuwissen, Breath & Birth
 • Ilse Kootkar, fotograaf
 • Mirjam Dijk, raadslid
 • Bert de Groot, Verseviskoerier
 • Mickey Kolhorn, M&M interieurbouw
 • Fred van Eck, Ecckies
 • Christiaan Verhoef, Citymarketing Den Helder

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur zet zich onbezoldigd in en bestaat uit:

 • Voorzitter Karin van Harteveld: “Wat ik mooi vind aan de Helderse Uitdaging is dat bedrijven en verenigingen samen op zoek gaan naar oplossingen.”
 • Secretaris Berrie Woord: “Het zou geweldig zijn een zodanig netwerk te creëren, waarbij je als ondernemer én vereniging/stichting niet meer zonder de Helderse Uitdaging kan.
 • Penningmeester Robbert Waltmann: “Samen met meerdere organisaties zijn we aan het kijken hoe we in Den Helder een vuist kunnen maken tegen armoede.”
 • Bestuurslid Sander de Roos: De Helderse Uitdaging is inmiddels een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties waar je bij wilt horen.”
Scroll naar boven