DroomStatus Den Helder

Statushouders, gemeenten en werkgevers slaan handen ineen

In 2017 en 2018 hebben we een impactvolle beweging gecreëerd in de Helderse samenleving. In samenwerking met het Internationaal Vrouwen Centrum en het sociaal domein gemeente Den Helder zijn wij gestart met de integratie van 30 statushouders in Den Helder. De meesten startten een opleiding, stage- of werkplek.

Wederzijdse integratie

In 2017 zijn we met 15 statushouders gestart met de pilot duurzaam integreren. Omdat als je als statushouder serieus werk hebt, je trots wordt en onderdeel van de samenleving bent. En ook omdat de kinderen, als tweede generatie, dit voorbeeld gaan volgen.
De deelnemers hebben allen een ontwikkeling doorlopen waarin zij hebben geleerd zich te profileren en de meesten zijn gestart met hun nieuwe opleiding, stage- of werkplek. Daarnaast is ingezet op wederzijdse integratie in Den Helder.

In 2018 is hier een vervolg op gekomen en deden wederom 15 kandidaten mee aan het project. Uiteindelijk heeft van deze groep 43% een aanstelling gekregen of is aan een erkende studie begonnen. Landelijk is maar 11% van de statushouders aan het werk. 
Mede door inzet van ondernemers en bestuurders en door de samenwerking met de Gemeente Den Helder is dit mogelijk gemaakt. De inzet van deze ambassadeurs is onbezoldigd en heeft ertoe geleid dat dit initiatief verder is ontwikkeld en zelfstandig kon doorgroeien in een maatschappelijke onderneming; Social Enterprise DroomStatus.
De methode die gebruikt werd is wetenschappelijk ontwikkeld door Marlies Pfann. Zij is als directeur van het IVC goed bekend in Den Helder. Naar aanleiding van de samenwerking met de Helderse Uitdaging is zij DroomStatus gestart om verdere uitrol te professionaliseren.

Dit heeft ervoor gezorgd dat dit initiatief ook op andere plaatsen wordt herhaald.

Wederzijdse integratie

DroomStatus is een Social Enterprise wat inhoudt dat de impact voor de gebruiker op één staat. Dus de statushouder staat in dit geval centraal. Natuurlijk moet DroomStatus wel verder kunnen en moeten de kosten betaald worden, maar het resultaat voor de statushouder telt. Met een enthousiaste crew van trainers en organisatietalent is zij nu ook actief buiten de Kop van Noord-Holland. Zo is DroomStatus met het begeleiden van statushouders ook actief in de gemeente Nieuwegein voor het sociaal domein en de afdeling Werk en Inkomen. Deze spin off vanuit de Helderse Uitdaging wordt groter en ontstijgt Den Helder, maar is als Social Enterprise hier wel ontstaan en actief in de samenleving.

DroomStatus traint ook de werkgevers, want nu het moeilijk voor bedrijven is om aan personeel te komen is deze groep wel interessant. De kosten van de bijstand en begeleiding van statushouders bedragen voor de samenleving enkele miljarden euro’s. Door toepassing van deze wetenschappelijke methode om de statushouder in Nederland aan passend werk te koppelen én actief te houden mag echt duurzaam genoemd worden. Dit brengt weer de trots terug bij de statushouder, is goed voor de Nederlandse economie in meerdere opzichten én geeft perspectief bij de tweede generatie, de kinderen van de statushouders.

Scroll naar boven