Financieel Fit Den Helder

Samen investeren in de financiële en sociale redzaamheid

Eén op de tien kinderen leeft in armoede, maar in Den Helder is dat één op de zes! Daarom is de Helderse Uitdaging samen met Scholen aan Zee, Kopwerk, HKN huisartsen, Omring, Stichting Kinderopvang, Woningstichting, ZONH, Rabobank Kop van Noord-Holland, GGD Hollands Noorden, Druktemaker en Gemeente Den Helder eind 2018 gestart met het project: Financieel Fit Den Helder.

De Helderse Uitdaging matcht vraag met aanbod op het gebied van kennis en materialen.Voor dit mooie project hebben wij onze eigen kennis ingezet. Bestuurslid Greet Kolhorn en voorzitter Karin van Harteveld zetten kun expertise en netwerk in en onze partner Druktemaker zet hun expertise is op het gebied van marketing & communicatie om het project Financieel Fit naar een hoger niveau te tillen.

Armoedeproblematiek

dragen de Uitdaging

Armoede gaat over veel meer dan niet de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Ook wanneer je geen marge hebt, als je iets noodzakelijks nodig hebt. Of als je niet kan meedoen in de samenleving. Want armoede gaat over meer dan geld en hoe het jou raakt is dus zeer individueel.

Armoede is een probleem dat vele aspecten van je leven raakt. De gevolgen van het leven in schaarste zijn groot: persoonlijk maar ook maatschappelijk. We willen daarom met elkaar armoede aanpakken en zetten in op het voorkomen dat mensen in schaarste komen te leven. Onze aanpak is in kleine stappen, met regie en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en gericht op het (weer) perspectief en uitzicht bieden. Investeren in het bestrijden van armoede rendeert, zowel in het welzijn van mensen als in kostenbesparing. En daarom willen wij leven in een samenleving waarin mensen financieel fit kunnen zijn. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden van mensen zelf en hun veerkracht. Soms is hierbij een steuntje in de rug of hulp nodig. Meer weten? Ga naar www.financieelfitdenhelder.nl 

 

Scroll naar boven