Zaal gezocht om 1x per week te kunnen voetballen in de avond

Onze vereniging, jongerenvereniging A.M.G. is een vereniging die activiteiten organiseert voor jongeren. Een van onze activiteiten is het spelen van zaalvoetbal.

Door de jongeren te laten zaalvoetballen voorkomen wij dat ze op straat gaan hangen of eventueel overlast veroorzaken. Gebleken is dat hangjongeren vaak crimineel gedrag vertonen en dit willen wij voorkomen of minimaliseren. Tevens gebruiken wij deze activiteit als verlengstuk dat fungeert als sociaal project.

Met deze sportactiviteit willen wij een stevig fundament leggen voor de verdere ontwikkeling van de jeugd. Vriendschappen ontstaan, sociale contacten worden gelegd en wij zien de jongeren echt opbloeien. Door onze activiteit krijgen de jongeren normen en waarden mee en leren ze respectvol omgaan met anderen.

Vooral in de winterperiode zijn wij op zoek naar een zaal, waar wij minstens één keer/avond mogen zaalvoetballen. Deze activiteit kunnen wij de laatste 2 jaar niet realiseren wegens financiële omstandigheden.

Scroll naar boven