Terug naar de basis

De Helderse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Bemiddelen in vraag en aanbod van materialen zoals onder meer (kantoor)meubels, kennis, extra handen, […]

Terug naar de basis Lees verder »