Terug naar de basis

De Helderse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Bemiddelen in vraag en aanbod van materialen zoals onder meer (kantoor)meubels, kennis, extra handen, creativiteit en middelen. Wij brengen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar met als doel, hulpvragen in een grote verscheidenheid op te lossen en wij stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen.

Daarmee gaat de Helderse Uitdaging op een moderne manier terug naar de basis. Eenvoudigweg elkaar helpen waar mogelijk. “De Uitdaging moet het centrum van de Helderse samenleving vormen”. aldus manager Ivo de Block.

Scroll naar boven