twee stadsfietsen om de dienstverlening in de wijk te optimaliseren

Beste Helderse Uitdaging,

Langs deze weg willen wij een aanvraag indienen voor twee fietsen voor MEE & de Wering.
Als sociaal werkers van MEE & de Wering willen wij ons meer zichtbaar maken in de wijk. Regelmatig doen wij huisbezoeken om meer zicht te krijgen in de situatie van de cliënten en zijn of haar omgeving. Dit doen wij nu voornamelijk met onze auto’s. Dit is voor langere afstanden een goede oplossing, maar voor in de wijken van Den Helder is dit niet het meest optimale. Daarnaast hebben onze auto’s geen sticker voor naamsbekendheid en is er geen ontheffing qua parkeren. Er wordt zo ook onnodig gebruik gemaakt van benzine i.p.v. onze benen. Gezien gezond leven erg belangrijk is willen wij als sociaal werkers van MEE & de Wering meer op de fiets naar de wijken.
Helaas hebben wij zelf geen budget om fietsen aan te schaffen en doen wij een beroep op jullie. Daarnaast vragen wij ook of jullie de fietsen kunnen bestickeren zodat wij goed zichtbaar zijn in de wijken. Zo kunnen de mensen in wijk ons aanspreken, het contact maken met elkaar gaat immers makkelijker op een fiets dan in een auto.
Wij als MEE & de Wering zijn een verbindende factor in de samenleving van Den Helder en willen dit graag op een gezonde manier kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,
MEE & de Wering team Den Helder

Scroll naar boven