Vier laptops gevraagd voor uitbreiding informatiewinkel

De Informatiewinkel is een project van Stichting Mee & De Wering, gevestigd in MFC wijkhuis Nieuw Den Helder waarbij een groep vrijwilligers dagelijks cliënten bijstaan die hulp nodig hebben, in de regel daar zij laaggeletterd / digibeet zijn of er gewoon zelf niet uitkomen. De hulpvragen hebben meestal betrekking op belastingen/ toeslagen, uwv aanvragen, bijstand aanvragen, betalingsregelingen, schulden, uitleg van brieven, bellen met instanties, regelingen treffen met CJIB (boetes), regelingen treffen met de NS (boetes), iedere werkdag zitten er meerdere vrijwilligers die de hulpvragers verder helpen. Komen zij er niet uit dan wordt opgeschaald naar de sociaal raadsman / maatschappelijk werker. De doelgroep die wij meest helpen zijn overwegend laaggeletterd, digibeet, mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Gemiddeld komen er jaarlijks rond de 2000 hulpvragen binnen, met een grote piek in de belastingperiode. Dan komen er 15 – 20 cliënten per ochtend. Gemiddeld zitten er nu 2 – 4 vrijwilligers per ochtend. Daardoor kunnen we de hulpvragen net aan. Er is een inlogaccount op een thin client en er is nu een laptop beschikbaar. Dat is te weinig aan het worden. Ook omdat we het spreekuur willen uitbreiden naar de visbuurt en tuindorp zijn we liefst vier nieuwe laptops nodig. Dan zijn we veel beter in staat om de hulpvragen af te handelen. Voor de duidelijkheid een steeds groter deel van vragen kan digitaal worden afgehandeld, ook een groot deel telefonisch.

Voor de informatie zoeken wij dus vier laptops. Wie kan ons helpen?

Scroll naar boven