Stichting inloophuis De Uitkomst is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Wat is/doet Stichting Inloophuis De Uitkomst: Stichting Inloophuis De Uitkomst is een stichting in oprichting, die zich beweegt op het sociaalmaatschappelijke vlak. De stichting richt zich op het bevorderen en versterken van de eigenwaarde en (financiële) zelfredzaamheid van een kwetsbare groep in de samenleving, die zich in een achterstandssituatie bevindt en in armoede leeft. Stichting Inloophuis De Uitkomst wil zorgen voor een betere aansluiting van de individuele vraag op het maatschappelijke hulpaanbod. In een huiselijke setting faciliteren wij de interactie tussen het individu, lotgenoten, vrijwilligers en maatschappelijke hulpverleners, en daarmee de eigenwaarde en (financiële) zelfredzaamheid van het individu te versterken en zo een levensdoel voor ogen te krijgen.

Wat maakt ons uniek: Wij staan tussen betrokkene en de hulpverlening, en bieden ondersteuning bij het verkleinen van de afstand tussen het individu en de maatschappij. De mens staat bij ons centraal. Voor de problemen zijn genoeg hulpverlenende instanties.

Onze doelgroep is/zijn: ‘Kwetsbare mensen en/of gezinnen die in armoede leven in de breedste zin van het woord, die dit onderkennen én daar zelf iets aan willen veranderen’.

Wij zoeken: Het betreft de de functie van secretaris en penningmeester en eventueel ondersteunende leden op vrijwillige basis met kennis van zaken. De stichting heeft een faciliterend/ondersteunend bestuur, waarbij de (uitvoerend) manager en de vrijwilligers het veldwerk doen. Heb je na het lezen van bovenstaande interesse om ons bestuur te versterken, dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben je geïnteresseerd en heb je tijd en zin om hier energie in te steken, neem dan contact op met Marjan de Graaf, mail imdegraaf64@gmail.com of Adriaan Leeuw, mail adriaanleeuw@gmail.com.


Marjan de Graaf Adriaan Leeuw

Scroll naar boven