Matchgroep

De Matchgroep bestaat uit een aantal oude rotten en jonge honden uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ‘oude rotten’ zijn seniormedewerkers en directeuren met een groot netwerk. ‘Jonge honden’ zijn jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers die hun netwerk ter beschikking stellen om matches uit te voeren. Deze Matchgroep stimuleert het Helderse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?
Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan één jonge hond en één oude rot aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match.
De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Leden Matchgroep

Rob Schouten          Omnyacc Huyg & Partners Den Helder Oude Rot

Pim Visser                Visafslag Den Helder en Texel                 Oude Rot

Kees-Jan Tuin           Aannemingsbedrijf Tuin                           Oude Rot

Arthur Hulsebos      Multimetaal                                                Oude Rot

Ruud Ramaekers     Koninklijke Marine                                    Oude Rot

Hans van Beekum   Scholen aan Zee                                       Jonge Hond

Brigitte Jacobs          Kapitein Jacobs Kapitein                       Jonge Hond
                                  Architecten

Henk van der Veen  Woningstichting Den Helder                Jonge Hond

Frans Langelaan       Langelaan Tulpenverwerking              Jonge Hond

Jeroen Schutte          VermeerSchutte & Musen                     Jonge Hond

Jan Mooij                   Helderse Ondernemersvereniging      Jonge Hond

                                   Binnenstad

Ralph Artz                  Halfords                                                      Jonge Hond