Noodfonds voor lokale clubs en initiatieven in Den Helder

7 april 2020

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Onze founding partner Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven.

Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen via het digitale aanvraagformulier onder aan de pagina een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. Als aanvrager beargumenteer je concreet waardoor je in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit (uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten of reguliere horeca-omzet), inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis.

Voorwaarden voor een aanvraag

  • De aanvrager is klant van Rabobank
  • De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden in het werkgebied van de lokale bank waar de aanvraag wordt ingediend.
  • De aanvrager kan aantonen dat zij financiële problemen ondervindt als gevolg van een investering in een evenement of bijeenkomst die als gevolg van corona wel kosten met zich heeft meegebracht, maar niet tot opbrengsten heeft geleid, óf
  • De aanvrager kan aantonen dat ze andere dan de hiervoor genoemde financiële problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis. En dat deze problemen kunnen leiden tot een gevaar voor de continuïteit.
  • De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan ná 1 maart 2020 (in lijn met de overheidsmaatregelen).
  • De aanvrager kan aantonen dat ze een activiteit start als gevolg van de coronacrisis die bijdraagt aan de lokale leefomgeving en waarvoor een bijdrage nodig is.
  • Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
  • Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.

Komt jouw vereniging of stichting in aanmerking? Dien dan vooral een aanvraag in! Dit kan tot 15 mei!

[button link=”https://www.mijnrabobanksteunt.nl/noord-holland-noord/aanvraagformulier/noodfonds” type=”big” color=”orange” newwindow=”yes”] Aanvraag noodfonds[/button]

Deel het bericht:
"Noodfonds voor lokale clubs en initiatieven in Den Helder"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Search

Het laatste nieuws

Scroll naar boven