Initiatief genomen tot oprichten Spullenbank

28 april 2015

De eerste paar maanden na de oprichting van de Helderse Uitdaging hebben voornamelijk matches laten zien op het gebied van meubilair. Ten einde dit grootser op te kunnen pakken is de laatste tijd veel geïnvesteerd in het ruimer bekend stellen van de doelstellingen van de stichting. Naast het bedrijfsleven, dat op verscheidene wijzen is benaderd, is recent ook een schrijven naar meer dan 250 maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen gegaan. Een Spullenbank floreert bij de gratie van vraag en aanbod. Vraag genereert aanbod en omgekeerd….. aanbod genereert vraag!

Dit betekent dat ook naarstig gezocht wordt naar opslagruimte om tijdelijk het een en ander op te kunnen slaan, indien het aanbod de vraag overstijgt. Bedrijven die in de nabije toekomst hun inventaris (deels) gaan vernieuwen worden verzocht dit bijtijds bij de stichting aan te kaarten (Aanbodzijde!), opdat dit vroegtijdig op de site bekend gesteld kan worden. Het is daarnaast de bedoeling om regelmatig het aanbod per mail aan de organisaties, stichtingen en verenigingen mede te delen. Hou de mail en de site dus in de gaten!

Deel het bericht:
"Initiatief genomen tot oprichten Spullenbank"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Scroll naar boven