Beursvloermatch tussen Helder Vastgoed en MEE & de Wering uitgevoerd

Tijdens de Beursvloer zocht MEE & de Wering een partij die hen kon helpen met de moeilijkere/grote hulpvragen(klussen), die vrijwilligers van WonenPlus zelf niet konden oppakken. Zodat ze de abonnees van WonenPlus toch tegemoet kunnen komen. Helder Vastgoed wilde deze hulpvraag wel realiseren en stelde 24 uur beschikbaar om deze klussen uit te voeren.

Als tegenprestatie heeft Ouderenadvies van MEE & de Wering aan dertien medewerkers van Helders Vastgoed de voorlichting ‘Eenzaam ben je niet alleen’ gegeven. Het was een productieve en leerzame middag waar veel interactie was met elkaar. “Dankbaar dat wij vanuit Ouderenadvies op deze wijze, naast het welzijnswerk, ook anderen geledingen binnen onze maatschappij, kunnen voorlichten over eenzaamheid onder ouderen en andere leeftijden,” aldus Mariëtte Nannings van MEE & de Wering.

Scroll naar boven