Aanvraag

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw werk. Dat kan direct via een formulier op deze website.

De aanvraag wordt besproken tijdens de eerstvolgende vergadering van de Matchgroep. Tijdens deze vergadering wordt besloten of de aanvraag wordt aangenomen of afgewezen. Richtlijn is daarbij dat het project bijdraagt aan de leefkwaliteit van mensen in Den Helder.

Een aangenomen verzoek wordt vermeld op deze website en verspreid onder onze betrokkenen. De ‘jonge honden’ of ‘oude rotten’ van de Matchgroep bemiddelen tussen bedrijven met een mogelijk aanbod en de stichting of vereniging van wie het verzoek afkomt. Zodra er een match gemaakt is, worden beide partijen met elkaar in contact gebracht en kan de match vorm krijgen.

Aanvraag indienen

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw werk. Dat kan direct via dit formulier.
  • Contactgegevens

  • Wat wilt u aanvragen?

  • Uw vraag in 1 zin
  • Volledige omschrijving van uw vraag
  • Wat hoopt u met onze inzet te bereiken?
  • Wat is de doelgroep van uw vraag?
  • Zijn er andere partijen zoals fondsen, bedrijven of maatschappelijke organisaties betrokken bij deze vraag, zo ja, welke en op welke wijze.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.