Start project vergunninghouders

, 11 mei 2017

De Helderse Uitdaging is van start gegaan met het project ‘Nieuwe Heldernaren’.

14 statushouders zijn geselecteerd voor een speciale training die wordt gegeven door project-partner IVC. Gedurende acht weken krijgen de deelnemers een training waarin zij een wens mogen uitspreken richting werk.

De Helderse Uitdaging gaat vervolgens op zoek naar werkervaringsplekken om uiteindelijk het doel, de realistische wens van de deelnemer, te bereiken. Het project is gericht op zelfredzaamheid. Daarbij worden buddy’s aan de deelnemers gekoppeld om ze te helpen op dit pad.

Het pilotproject wordt gestart met veertien deelnemers om het proces goed te kunnen monitoren en bij te sturen waar nodig. Het project neemt in totaal een half jaar in beslag.