Bestuur

Het bestuur van de stichting Helderse Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie en voor het aansturen van de uitvoerende medewerkers. Ze vertegenwoordigen de lokale stichting waar mogelijk en betrekken actief andere bedrijven als founder, sponsor of ondersteuner.

Voorzitter
Karin van Harteveld, Directeur Particulieren en Private Banking Rabobank Kop van Noord-Holland

Penningmeester
Robbert Waltmann, directeur Woningstichting Den Helder

Secretaris
Greet Kolhorn-Blijleven, bestuurslid Cliëntenraad Vrijwaard, lid Cultuurplatform

Algemeen bestuurslid

Mark Poldner