Werkwijze

Voor de Helderse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen dezelfde werkvorm als toegepast door andere Uitdagingen. Deze werkvorm, voor het eerst ontwikkeld en toegepast in Arnhem, is een groot succes en daarom ons voorbeeld.

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Helderse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Helderse bedrijfsleven via de Matchgroep, wordt ook gedacht aan andere diensten zoals bijvoorbeeld een Kennisbank en een Cadeautjesbank oprichten.

Met het realiseren van matches slaat de Helderse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het lokale bedrijfsleven